The system of instant Virginia Loans Online allows any adult U.S. citizen.
Zenegra

Veľké Kršteňany

Vitajte na oficiálnej stránke obce

Kontakty na obecný úrad: 038/748 51 38, 0904 606 230,

Návrh na všeobecné závezne nariadenie 5.1/2017

Návrh na všeobecné závezne nariadenie 5.1/2017
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Veľké Kršteňany

Pozvánka na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce veľké Kršteňany pozýva poslancov na 17. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolávané podľa § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/199 Zb. o obecnom zriadení, ktoré sa uskutoční 17.08.2017 - vo štvrtok o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Vladimír Kopál
starosta obce

Voľné pracovné miesto v MŠ Veľké Kršteňany

Voľné pracovné miesto v Materskej škole Veľké Kršteňany - učiteľ/učiteľka.

Zmena stránkových hodín Obecného úradu počas prázdnin

Od 1. júla 2017 do 31. augusta 2017 sú upravené stránkové hodiny na Obecnom úrade Veľké Kršteňany nasledovne:

Program 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Program 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch konaného dňa 16.06.2017 – v piatok o 19:00 hod. v zasadačke OcÚ.

Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Veľkých Krsteňanoch.

Pracovné stretnutie pri riešení problému aplikácie digestátu

Zápisnica z pracovného stretnutia vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa: 15.05.2017, pri riešení problému aplikácie digestátu v
katastri obce Veľké Kršteňany.

Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy ZRUŠENÉ

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Veľkých Krsteňanoch.


Obec Veľké Kršteňany, ako zriaďovateľ Materskej školy Veľké Kršteňany oznamuje, že vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Veľkých Kršteňanoch, zverejnené na stránke obce 21.04.2017, je v avizovanom termíne zrušené. Nové výberové konanie bude zverejnené obvyklým spôsobom.

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov PRÍDELOVÁ

PRÍDELOVÁ Veľké Kršteňany, p. s., 958 03 Veľké Kršteňany (Obecný úrad)

Pozývame členov pozemkového spoločenstva PRÍDELOVÁ Veľké Kršteňany, p. s. na zhromaždenie vlastníkov, ktoré sa uskutoční dňa: 25.03.2017 (sobota) o 15:00 hodine v Dome kultúry Veľké Kršteňany

Syndikovať obsah