Zápisnica-voľba prezidenta SR
Výsledky volieb prezidenta SR-I. kolo
Čítať ďalej.
Zápisnica z 13.3.2019
Zápisnica z 2. zasadnutia OZ
Čítať ďalej.
Uznesenia z 13.3.2019
Uznesenia z 2. zasadnutia OZ
Čítať ďalej.
Faktúry k 11.3.2019
Faktúry k 11.3.2019
Čítať ďalej.
Pozvánka OZ
Pozvánka Obecného Zastupiteľstva  
Čítať ďalej.
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu
  Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Veľké Kršteňany za rok 2018    
Čítať ďalej.
Zmluva technika požiarnej ochrany
Zmluva technika požiarnej ochrany
Čítať ďalej.
Kandidáti na voľby prezidenta SR
Kandidáti na voľby prezidenta SR
Čítať ďalej.
Požiarna zbrojnica-projekt
  Zadanie a výkaz:  výmer – Požiarna zbrojnica – projekt k nahliadnutiu    
Čítať ďalej.
Detský karneval
Dňa 16.2.2019 sa uskutočnilo podujatie s názvom „Detský karneval“. Od 15:00 hod. sa do miestneho kultúrneho domu schádzali deti vRead
Čítať ďalej.
Fašiangový karneval
Čítať ďalej.
Kúpno predajná zmluva
  ZMLUVA    
Čítať ďalej.