ÚRADNÁ TABUĽA
Pozvánka + program OZ
Pozvánka + program OZ – 10.12.2020
Čítať ďalej.
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania územného plánu obce Bystričany 
Čítať ďalej.
Návrh rozpočtu 2021 až 2023
Návrh rozpočtu 2021 až 2023
Čítať ďalej.
Návrh VZN 1/2020
Návrh VZN 1/2020 o podmienkach držania psov na území obce.
Čítať ďalej.
Návrh VZN 2/2020
Návrh VZN 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
Čítať ďalej.
Návrh VZN 3/2020
Návrh VZN 3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ.
Čítať ďalej.
Návrh dodatok č.1 k VZN č.1.2009
Návrh dodatok č.1 k VZN č.1.2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu.
Čítať ďalej.
Návrh plánu kontrolnej činnosti
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2021.
Čítať ďalej.
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a návrh na povolenie vkladu do katastra.
Čítať ďalej.
Faktúry k 19.11.2020
Faktúry k 19.11.2020
Čítať ďalej.
TESTOVANIE-OZNAM
TESTOVANIE-OZNAM – III. kolo
Čítať ďalej.
Kalendár triedeného zberu na r.2021
Kalendár triedeného zberu na r.2021
Čítať ďalej.


ZO ŽIVOTA OBCE