ÚRADNÁ TABUĽA
Oznam
Oznam – dovolenka
Čítať ďalej.
Varí celá dedina
Varí celá dedina – 24.7.2021
Čítať ďalej.
ÚP obce Malé Kršteňany – zmena a doplnky č.1
ÚP obce Malé Kršteňany – zmena a doplnky č.1
Čítať ďalej.
Zmluva na odchyt psov
Zmluva na odchyt psov
Čítať ďalej.
Faktúry k 12.7.2021
Faktúry k 12.7.2021    
Čítať ďalej.
Rozhodnutie
Rozhodnutie – zastavenie konania
Čítať ďalej.
Vyhláška
Vyhláška -ÚP obce Malé Kršteňany
Čítať ďalej.
Rozhodnutie -Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Partizánske
Rozhodnutie -Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Partizánske
Čítať ďalej.
Zmena stránkových hodín
Zmena stránkových hodín počas prázdnin
Čítať ďalej.
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021
Čítať ďalej.
Zverejnenie záväzných častí ÚPD
Zverejnenie záväzných častí ÚPD
Čítať ďalej.
Aktual.-10-VZN-5.2015
Aktual.-10-VZN-5.2015
Čítať ďalej.


ZO ŽIVOTA OBCE