ÚRADNÁ TABUĽA
Faktúry k 13.7.2020
Faktúry k 13.7.2020
Čítať ďalej.
Upozornenie
Upozornenie
Čítať ďalej.
Varí celá dedina – pozvánka
Varí celá dedina – pozvánka
Čítať ďalej.
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Čítať ďalej.
Podnet na zrušenie ohlásenia drobnej stavby
Podnet na zrušenie ohlásenia drobnej stavby
Čítať ďalej.
Oznámenie o strategickom dokumente
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TSK na roky 2021 – 2027
Čítať ďalej.
Zmena stránkových hodín
Zmena stránkových hodín Obecného úradu počas prázdnin
Čítať ďalej.
Občianske združenie-Spresnenie podanej námietky
Občianske združenie-Spresnenie podanej námietky
Čítať ďalej.
Občianske združenie-doplnenie námietok
Občianske združenie-doplnenie námietok
Čítať ďalej.
Pozvánka na zájazd
Pozvánka na zájazd do obce Klin
Čítať ďalej.
Faktúry k 16.6.2020
Faktúry k 16.6.2020
Čítať ďalej.
Kúpna zmluva 0463/2020/CE
Kúpna zmluva 0463/2020/CE
Čítať ďalej.


ZO ŽIVOTA OBCE