ÚRADNÁ TABUĽA
Zámer navrhovanej činnosti
Zámer navrhovanej činnosti  Agroturistický areál
Čítať ďalej.
Varí celá dedina
Varí celá dedina
Čítať ďalej.
Zájazd-obec Klin
Zájazd na pútnické miesto do obce Klin-29.7.2020
Čítať ďalej.
O Z N A M – Z M E N A
O Z N A M  –  Z M E N A
Čítať ďalej.
Oznam
Oznam – dovolenka
Čítať ďalej.
Faktúry k 13.7.2020
Faktúry k 13.7.2020
Čítať ďalej.
Upozornenie
Upozornenie
Čítať ďalej.
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Čítať ďalej.
Podnet na zrušenie ohlásenia drobnej stavby
Podnet na zrušenie ohlásenia drobnej stavby
Čítať ďalej.
Oznámenie o strategickom dokumente
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TSK na roky 2021 – 2027
Čítať ďalej.
Zmena stránkových hodín
Zmena stránkových hodín Obecného úradu počas prázdnin
Čítať ďalej.
Občianske združenie-Spresnenie podanej námietky
Občianske združenie-Spresnenie podanej námietky
Čítať ďalej.


ZO ŽIVOTA OBCE