ÚRADNÁ TABUĽA
Faktúry k 20.9.2021
Faktúry k 20.9.2021
Čítať ďalej.
Opatrenia-RVPS-mor včelieho plodu
Opatrenia-RVPS-mor včelieho plodu
Čítať ďalej.
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo-Územný plán obce Veľké Kršteňany, Zmeny a doplnky č. 1
Čítať ďalej.
Uznesenia OZ
Uznesenia OZ – 25.8.2021
Čítať ďalej.
Zápisnica OZ
Zápisnica OZ – 25.8.2021
Čítať ďalej.
Novela nariadenia č.1
Novela nariadenia č.1 k VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskom zariadení
Čítať ďalej.
Faktúry k 24.8.2021
Faktúry k 24.8.2021
Čítať ďalej.
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo – obstaranie kompostérov
Čítať ďalej.
Pozvánka + program OZ
Pozvánka + program OZ – 25.8.2021
Čítať ďalej.
Rozhodnutie – Zmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Malé Kršteňany
Rozhodnutie – Zmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Malé Kršteňany
Čítať ďalej.
Detské popoludnie
Dňa 14.8.2021 sa na miestnom futbalovom štadióne uskutočnilo podujatie venované hlavne deťom . Detské popoludnie pripravil dobrovoľný hasičský zbor. PreRead
Čítať ďalej.
Mimoriadne núdzové opatrenia AMO
Mimoriadne núdzové opatrenia AMO
Čítať ďalej.


ZO ŽIVOTA OBCE