ÚRADNÁ TABUĽA
Záverečný účet 2020
Záverečný účet 2020
Čítať ďalej.
Oznam COVID 19
Oznam COVID 19 – testovanie
Čítať ďalej.
Faktúry k 8.4.2021
Faktúry k 8.4.2021
Čítať ďalej.
SODB – Upozornenie
SODB – Upozornenie
Čítať ďalej.
Zmluva o dotácii DHZ
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce rok 2021
Čítať ďalej.
Zmluva o dotácii JDS
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce rok 2021
Čítať ďalej.
Zmluva o dotácii TJ
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021 
Čítať ďalej.
Lesy SR – zverejnenie výzvy
Lesy SR – zverejnenie výzvy
Čítať ďalej.
Elektronické sčítanie obyvateľov
Elektronické sčítanie obyvateľov
Čítať ďalej.
Sčítanie obyvateľov
Sčítanie  obyvateľov
Čítať ďalej.
Vytriedenie odpadu za rok 2020
Vytriedenie odpadu za rok 2020
Čítať ďalej.
Uznesenia OZ
Uznesenia OZ – 12.2.2021
Čítať ďalej.


ZO ŽIVOTA OBCE