ÚRADNÁ TABUĽA
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
Čítať ďalej.
Faktúry k 31.12.2021
Faktúry k 31.12.2021  
Čítať ďalej.
Ekonomicky oprávnené náklady OS za rok 2021
Ekonomicky oprávnené náklady OS za rok 2021
Čítať ďalej.
Dražba
Dražba – Malé Kršteňany
Čítať ďalej.
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Čítať ďalej.
Rozhodnutie-Verejná vyhláška
Rozhodnutie-Verejná vyhláška
Čítať ďalej.
Vianočný pozdrav
Vianočný pozdrav – Obecný úrad a zastupiteľstvo
Čítať ďalej.
Oznam
Oznam – Obecný úrad
Čítať ďalej.
Kalendár zvozu triedených odpadov v roku 2022
Kalendár zvozu triedených odpadov v roku 2022
Čítať ďalej.
Dodatok
Dodatok k zmluve o odbere kuchynského odpadu
Čítať ďalej.
Oznam
Oznam – obecný dvor
Čítať ďalej.
Faktúry k 9.12.2021
Faktúry k 9.12.2021
Čítať ďalej.


ZO ŽIVOTA OBCE