ÚRADNÁ TABUĽA
Oznam COVID 19
Oznam COVID 19 – testovanie
Čítať ďalej.
Zmluva o dotácii DHZ
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce rok 2021
Čítať ďalej.
Zmluva o dotácii JDS
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce rok 2021
Čítať ďalej.
Zmluva o dotácii TJ
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021 
Čítať ďalej.
Oznam COVID 19
Oznam COVID 19 – testovanie
Čítať ďalej.
Lesy SR – zverejnenie výzvy
Lesy SR – zverejnenie výzvy
Čítať ďalej.
Elektronické sčítanie obyvateľov
Elektronické sčítanie obyvateľov
Čítať ďalej.
Oznam COVID 19
Oznam COVID 19 – testovanie
Čítať ďalej.
Sčítanie obyvateľov
Sčítanie  obyvateľov
Čítať ďalej.
Vytriedenie odpadu za rok 2020
Vytriedenie odpadu za rok 2020
Čítať ďalej.
Uznesenia OZ
Uznesenia OZ – 12.2.2021
Čítať ďalej.
Zápisnica OZ
Zápisnica OZ – 12.2.2021
Čítať ďalej.


ZO ŽIVOTA OBCE