ÚRADNÁ TABUĽA
Veľké Kršteňany v RTVS
Dňa 17.10.2021 o 11:00 h odvysiela Slovenský rozhlas reláciu Zvony nad krajinou, v ktorej budú rozprávať občania Veľkých Krštenian oRead
Čítať ďalej.
Faktúry k 14.10.2021
Faktúry k 14.10.2021
Čítať ďalej.
Zmena a doplnok č. 13 Územného plánu mesta Partizánske
Zmena a doplnok č. 13 Územného plánu mesta Partizánske
Čítať ďalej.
Rozhodnutie
Rozhodnutie- Agroturistický areál
Čítať ďalej.
Faktúry k 20.9.2021
Faktúry k 20.9.2021
Čítať ďalej.
Opatrenia-RVPS-mor včelieho plodu
Opatrenia-RVPS-mor včelieho plodu
Čítať ďalej.
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo-Územný plán obce Veľké Kršteňany, Zmeny a doplnky č. 1
Čítať ďalej.
Uznesenia OZ
Uznesenia OZ – 25.8.2021
Čítať ďalej.
Zápisnica OZ
Zápisnica OZ – 25.8.2021
Čítať ďalej.
Novela nariadenia č.1
Novela nariadenia č.1 k VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskom zariadení
Čítať ďalej.
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo – obstaranie kompostérov
Čítať ďalej.
Faktúry k 24.8.2021
Faktúry k 24.8.2021
Čítať ďalej.


ZO ŽIVOTA OBCE