ÚRADNÁ TABUĽA
Uznesenia OZ
Uznesenia OZ – 18.05.2022
Čítať ďalej.
Zápisnica OZ
Zápisnica OZ – 18.05.2022
Čítať ďalej.
Záverečný účet obce za rok 2021
Záverečný účet obce za rok 2021 – schválený
Čítať ďalej.
Odberateľské faktúry
Odberateľské faktúry
Čítať ďalej.
Faktúry k 18.5.2022
Faktúry k 18.5.2022
Čítať ďalej.
O Z N A M – ZMENA KONANIA OZ
O Z N A M – ZMENA KONANIA OZ
Čítať ďalej.
Pozvánka + program OZ
Pozvánka + program OZ – 11.05.2022
Čítať ďalej.
Záverečný účet obce za rok 2021
Záverečný účet obce za rok 2021
Čítať ďalej.
Zámer predaja pozemkov
Zámer predaja pozemkov
Čítať ďalej.
Faktúry k 19.4.2022
Faktúry k 19.4.2022
Čítať ďalej.
Dodatočné povolenie stavby
Dodatočné povolenie stavby
Čítať ďalej.
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Čítať ďalej.


ZO ŽIVOTA OBCE