ÚRADNÁ TABUĽA
Výlet na Bradlo
Výlet na Bradlo JDS  Veľké Kršteňany
Čítať ďalej.
Zápisnica OZ
Zápisnica OZ z 26.8.2020
Čítať ďalej.
Uznesenia OZ
Uznesenia OZ z 26.8.2020
Čítať ďalej.
Podanie stanoviska s pripomienkami
Podanie stanoviska s pripomienkami k zverejnenému zámeru navrhovanej činnosti “Agroturistický areál”
Čítať ďalej.
Podanie vyjadrenia s pripomienkami
Podanie vyjadrenia s pripomienkami k zverejnenému oznámeniu na stavbu ” Oplotenie”  
Čítať ďalej.
Pozvánka + program OZ
Pozvánka + program OZ – 26.8.2020
Čítať ďalej.
Faktúry k 17.8.2020
Faktúry k 17.8.2020
Čítať ďalej.
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Čítať ďalej.
Zámer predaja pozemku
Zámer predaja pozemku
Čítať ďalej.
Zmluva o zriadení vecných bremien
Zmluva o zriadení vecných bremien
Čítať ďalej.
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
Čítať ďalej.
Varí celá dedina 8.8.2020 – fotogaléria
 
Čítať ďalej.


ZO ŽIVOTA OBCE