ÚRADNÁ TABUĽA
Výberové konanie
Výberové konanie na terénneho asistenta COVID
Čítať ďalej.
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
Čítať ďalej.
DHZ Veľké Kršteňany
DHZ Veľké Kršteňany v nových rovnošatách vďaka dotácii 900 €,- Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Čítať ďalej.
DHZ Veľké Kršteňany
DHZ Veľké Kršteňany v nových rovnošatách vďaka dotácii 900 €,- Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Čítať ďalej.
Faktúry k 21.12.2020
Faktúry k 21.12.2020
Čítať ďalej.
SODB 2021 – propagačná kampaň
SODB 2021 – propagačná kampaň
Čítať ďalej.
OZNAM – Obecný dvor
OZNAM – Obecný dvor
Čítať ďalej.
Uznesenie vlády č. 804/2020
Uznesenie vlády č. 804/2020
Čítať ďalej.
Obecný dvor-informácie
Obecný dvor – otváracie hodiny + prevádzkový poriadok
Čítať ďalej.
VÝBEROVÉ KONANIE HK
VÝBEROVÉ KONANIE HK
Čítať ďalej.
Rozpočet 2021-2023
Rozpočet 2021-2023 schválený
Čítať ďalej.
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Čítať ďalej.


ZO ŽIVOTA OBCE