Detské popoludnie

Dňa 14.8.2021 sa na miestnom futbalovom štadióne uskutočnilo podujatie venované hlavne deťom .

Detské popoludnie pripravil dobrovoľný hasičský zbor.

Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie a súťaže, ako skok vo vreci, či penová párty, ale aj detský bazén veľkých rozmerov.

Na už sklonku prázdnin veríme, že pre deti, ale aj pre dospelých to bolo pekné strávené popoludnie.

Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Kršteňany

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Veľké Kršteňany má dlhoročnú tradíciu. Vznikol v roku 1925 za skromných podmienok ako dobrovoľná záujmová a humánna organizácia v obci. Ako vyplýva zo samotného názvu organizácie, plnil úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi, hasenie požiarov, ako i v oblasti ochrany pred povodňami a všeobecne pri ochrane spoločného i súkromného majetku občanov obce.

Vznikom DHZ sa datuje tradícia prevencie a ochrany, ako aj vzájomnej pomoci pri živelných udalostiach, ktorá spájala obyvateľov našej obce a bola prenášaná z generácie na generáciu v mnohých rodinách ako rodinná tradícia.

Práca DHZ sa v obci Veľké Kršteňany sústreďovala v priestoroch hasičskej zbrojnice, ktorá bola spočiatku situovaná v centre obce. Na jej mieste bola neskôr postavená predajňa potravín a tak bolo centrum hasičov premiestnené do bývalého urbárskeho domu. V súčasnosti sa centrum DHZ sústreďuje v prízemí kultúrneho domu. Za 90 rokov nepretržitého trvania hasičského zboru sa v ňom vystriedali viaceré generácie. Od jeho založenia v ňom pracujú obetaví ľudia vo svojom voľnom čase, ktorí sa podieľajú nielen na činnosti na poli požiarneho úseku, ale sú aktívni aj organizovaní iných kultúrnych a spoločenských podujatí.

Hasičov môžeme vídať pri športových súťažiach pre mladších i starších, pri stavaní mája, organizovaní Cesty rozprávkovým lesom, sánkarských pretekoch, detského športového popoludnia, pri voľbách a iných akciách. Predovšetkým treba vyzdvihnúť prácu dlhoročných členov DHZ, ktorými sú predseda Ján Kopál, veliteľ Jozef Makva a tajomník Pavol Straka. Sú to práve hasiči a ich dorastenecké formácie, ktoré sa podieľajú na príprave takýchto akcií.

Neustály a intenzívny výcvik si vyžiadal potrebu porovnania sa s inými organizáciami podobného typu a tak sa v priebehu rokov vytvorila tradícia hasičských súťaží, na ktorých sa naši hasiči, predovšetkým však dorastenecké formácie zúčastňovali. Sú to okresné a krajské súťaže, na ktorých naše družstvá vždy obstáli so cťou.

Od založenia DHZ vo Veľkých Kršteňanoch už uplynulo 90 rokov a toto významne jubileum sme si pripomenuli v sobotu, 30.5.2015, kedy sa pod záštitou OÚ a predsedu DHZ uskutočnili previerky pripravenosti družstiev na ihrisku TJ.

Proti tejto príležitosti nás poctili svojou vzácnou návštevou aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja p. Ing. Jaroslav Baška, poslankyňa NR SR p. Mária Janíková, riaditeľka ÚPSVaR Partizánske p. Viera Kelnerová a za hasičský záchranný zbor p. Rastislav Balog.

Previerok pripravenosti sa zúčastnilo 13 súťažných družstiev z okresu Partizánskeho. Kráľovskú disciplínu ako aj po iné roky ovládlo hasičské družstvo Skačany, ktoré si odnieslo aj putovný pohár Primátora mesta Partizánske.

Celé slávnostné podujatie na počesť hasičského zboru sa nieslo v príjemnom priateľskom duchu, počasie nám prialo a návštevníci si mohli pochutnať na chutnom guláši a inom občerstvení.

OÚ a DHZ

Detské športové popoludnie a Hornonitrianska hasičská liga 2013

17. augusta 2013 sa na futbalovom ihrisku vo Veľkých Kršteňanoch uskutočnil už 22. ročník detského športového popoludnia a zároveň premiérový ročník Hornonitrianskej hasičskej ligy.

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch pripravili:

v 17. augustové popoludnie pre obyvateľov obce i širokého okolia bohatý program.
Na miestne futbalové ihrisko pozvali prázdninujúce deti na 22. ročník tradičného podujatia, ktoré nesie názov Detské športové popoludnie. Na trávniku boli pre ne pripravené stanovištia so súťažnými disciplínami.

Deti – rozdelené do 5 kategórií od tých najmenších škôlkarov až po starších žiakov – pod dohľadom mladých z hasičského dorastu postupne plnili úlohy, ako bolo skákanie vo vreci, lezenie po lane, beh s fúrikom, zamerané na rozvoj pohybovej aktivity i oboznámenie s hasičským výstrojom a hasičskou výzbrojou. Za preukázané schopnosti i šikovnosť získal v cieli každý súťažiaci sladkú odmenu. Samozrejme, v každej kategórii boli vyhodnotení najlepší jednotlivci, odmenení nielen potleskom prítomných rodičov a ostatných divákov, ale i vecnými cenami.
V tento deň sa na futbalovom ihrisku uskutočnil aj premiérový ročník Hornonitrianskej hasičskej ligy, a tak sa aj veľkokrštenianski hasiči po prvýkrát stali usporiadateľmi jedného kola tejto celosezónnej hasičskej súťaže, ktorá pozostáva zo seriálu dopredu dohodnutých hasičských súťaží v požiarnom útoku. Na štartovaciu čiaru pretekov nastúpilo 18 sedemčlenných kolektívov mužov i žien, aby súťažili o body a poháre na prvom až treťom mieste.
Výsledky: muži:
1. miesto: Koš
2. miesto: Poruba
3. miesto: Čereňany
ženy:
1. miesto: Koš
2. miesto: Horná Ves A
3. miesto: Horná Ves B
Popoludnie pokračovalo v športovom duchu i naďalej, keď si v priateľskom futbalovom zápase zmerali sily domáci starí páni so svojimi rovesníkmi zo Skačian. Posedenie pri chutnom guláši a dobrom víne dotváralo príjemnú atmosféru celého podujatia, ktoré svojimi folkovými pesničkami osviežila aj hudobná skupina Folktón.

Sánkarské preteky 2013

V poslednú januárovú sobotu, keď nás pani Zima obdarila bohatou snehovou prikrývkou, zorganizovali členovia miestnej organizácie DHZ vo Veľkých Kršteňanoch tradičné sánkarské preteky.

V 26. januárové popoludnie k poľovníckej chate v lokalite Solce smerovali nielen domáci Veľkokršteňanci, ale aj obyvatelia blízkeho okolia – niektorí pešo, iní na autách, no našli sa aj takí, čo sa vybrali na lyžiach či docválali na konskom chrbte. Na kopci sa stretli sánkari, lyžiari i snowbordisti.
Najviac radosti zo sánkovania mali školáci a škôlkari, ktorí sa dosýtosti vyšantili na snehu a pretekali v sánkovaní: v dvoch súťažných disciplínach museli na svojich sánkach zdolať pripravenú trať a hádzať granátom do vyznačeného priestoru. Za svoj výkon boli odmenení sladkosťami i drobnými vecnými cenami.
O občerstvenie sa postarali naši hasiči. Uzimení návštevníci sa mohli zohriať teplým gulášom, čajom, vínom či opekať pri vatre.
Príjemná prechádzka zimnou prírodou, stretnutie s priateľmi, šantenie na snehu, dobrá nálada, chutné občerstvenie – na toto všetko príjemne spomínajú tí, ktorí neváhali vymeniť teplo svojich domovov za pobyt v prírode. Za zorganizovanie podujatia patri veľkokrštenianskym hasičom poďakovanie.

Výročná členská schôdza DHZ 2012

17.novembra 2012 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej členovia miestnej organizácie DHZ bilancovali rok 2012.

Prítomní boli oboznámení so správou o činnosti za uplynulý rok, správou o hospodárení a taktiež schválili plán úloh a návrh rozpočtu na rok 2013. V kultúrnom programe sa predstavili členovia miestnej organizácie JDS na Slovensku.

Výročná členská schôdza DHZ 2011

26. novembra 2011 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej členovia miestnej organizácie DHZ bilancovali rok 2011.

Prítomní boli oboznámení so správou o činnosti za uplynulý rok, správou o hospodárení a taktiež schválili plán úloh a návrh rozpočtu na rok 2012. V kultúrnom programe sa predstavili deti z obce pod vedením J. Makvovej a členovia miestnej organizácie JDS na Slovensku.