Svätá omša vo Veľkých Kršteňanoch aj ako Poďakovanie za úrodu

Dňa 2.10.2022 v našom kostole svätého Cyrila a Metoda sme mali  výnimočnú výzdobu z plodov zeme.

 Ako dekorácia pri skrášľovaní kostola poslúžili plody zeme.

 Ruky šikovných žien M. Lacikovej, D. Majtánikovej, M. Strakovej a iných  farničiek ožil náš kostolík rôznymi farbami a vôňami.

  Pán farár SSDr. P. Vilhan, PhD. pripomenul ako je dôležitá spätosť  so zemou a poďakoval Bohu za plody zeme, ktoré požívať môžeme.