Púť do Šaštína

Dátum udalosti: 

15. september 2010

Farský úrad Malé Kršteňany poriada dňa 15. septembra 2010 púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína.

Hlavným celebrantom pontifikálnej sv. omše o 10,00 h je kardinál Jozef Tomko. Cena na osobu aj s poistením je 7€. Prihlásiť sa môžete do 25. augusta 2010 v sakristii po každej sv. omši alebo aj osobne na fare a takisto aj na tel. číslach:

  • Vdp. Salík – 0902 749 914
  • RKFÚ – 7485066
  • Miroslav Kopál – 0911 545 798

Poplatok 7€ je potrebné zaplatiť pri zapísaní alebo najneskôr do 25. augusta 2010. Odchod autobusu je o 6,30 hod. z autobusovej zastávky vo Veľkých Kršteňanoch.

Farnosť

Farnosť: Malé Kršteňany
Filiálka: Veľké Kršteňany
Adresa: 958 03 Malé Kršteňany
Telefón: 038 748 50 66 (ďalšie kontakty)
Chrám: Farský kostol Narodenia Panny Márie (1340)
Chrámy (filiálky): Veľké Kršteňany – Kaplnka sv. Kataríny (1906)
Veľké Kršteňany – Kostol sv. Cyrila a Metoda (2002)
Správca: Mgr. Ján Salík
Apoštolská vizitácia: 20.11.2002, Mons. Tomáš Galis, pomocný biskup a generálny vikár
Farské oznamy