Morské oko

Morské usadeniny pri Veľkých Kršteňanoch zanechali stopu prevratných udalostí vo vývoji Zeme

Ján Soták

 Slovensko má vďaka dlhodobej tradícii výskumov dobre známe geologické pomery. Vie sa, že prakticky počas 230 miliónov rokov to bola oblasť zaplavená morom, ktoré sa po ústupe asi pred 10 miliónmi rokov zmenilo na sústavu jazier až sa nakoniec vynorila súš. Dlhé obdobie morskej záplavy zanechalo na území Slovenska vrstvy usadenín, ktoré dosahujú hrúbku až niekoľkých kilometrov. Záujmom geológov je presne datovať vek jednotlivých vrstiev, určiť podmienky ich vzniku z hľadiska stanovenia morských hĺbok, teploty, biodiverzity, slanosti vody, koncentrácie živín, a pod., korelovať časovú postupnosť vrstviev na Slovensku s typovými lokalitami vo svete, a pod. Preto je každý výskyt morských usadenín veľmi cenný, zvlášť v prípade keď majú vysokú kvalitu pôvodného zachovania. Takýto výskyt bol najnovšie zaznamenaný tam, kde ho vlastne ani nikto  nečakal, v regióne Hornej Nitry pri Veľkých Kršteňanoch.  

     Dlhoročný výskum vo Veľkých Kršteňanoch preukázal unikátnosť tejto lokality z hľadiska hojnosti morských mikroorganizmov a dlhodobého časového záznamu vrstiev. To umožnilo rekonštruovať vývoj  dávnych morí Karpatskej oblasti počas 25 miliónov rokov, čo prináša aj spresnenie veku a stôp prevratným udalostí vo vývoji Zeme. Vo Veľkých Kršteňanoch, ako na jednej z mála lokalít v Európe, máme záznam dopadu asteroidu na Zem pred 65 miliónmi rokov (v oblasti  Mexického zálivu), a to zničujúcim účinkom na organizmy morského planktónu,  eróziou sedimentov morského dna, zmenami úrovne morskej hladiny, a pod.  Mladšie vrstvy od Veľkých Krštenian  dobre dokumentujú obnovu morských ekosystémov a nástup veľkého klimatického oteplenia,  podobne ako v mediteránnej oblasti (Apeniny, Pyreneje, Tunis, Egypt, a i.). Poznanie účinkov tohto globálneho oteplenia pred 55 mil. rokov dáva predpoveď aj súčasnej klimatickej zmeny, čím sú poznatky z Veľkých Krštenian veľmi aktuálne.  Najmladšie vrstvy z tejto lokality zaznamenávajú obdobie stability klimatických systémov Zeme pred 40 mil. rokov, s pestrým svetom morského života (mikrofauna, numulity, ježovky, riasy, zúbky rýb, a i.)  a optimálnymi teplotnými podmienkami.  Kamenný kalendár od Veľkých Krštenian je svedectvom prelomových udalostí  vývoja života a klimatických podmienok Zeme, ktoré sú celoplanetárneho významu. Tým sa Slovensko zapojilo do medzinárodných programov výskumu oceánov a ich starých sedimentov exponovaných na súši (Pyreneje, Kaukaz, Tunis, Nový Zéland, a .). Preto boli výsledky z Veľkých Krštenian veľmi pozitívne prijaté medzinárodnou vedeckou komunitou a publikované v prestížnom svetovom časopise Palaeogeography, Palaeoclimatiology, Palaeoecology (2021). Veľké Kršteňany sa tak zaraďujú k významným  svetovým lokalitám tzv. „zlatých klincov“ geologického času, akými sú Zumaia (Španielsko), Gubbio (Taliansko), Dababyia (Egypt), a i..

Posedenie pod jedličkou 2018

Dňa 15.12.2018 sa v našej obci uskutočnila akcia – tradičné sviatočné „Posedenie pod jedličou“. Pripomenuli sme si zvyky našich predkov a rôznorodosť pokrmov, ktoré sa konzumovali počas vianočných sviatkov. Hosťom akcie bola ľudová kapela HUNCÚTI z Drietomej.
Akcia bola pripravená s podporou Obecného úradu. Avšak hlavnými organizátormi boli dôchodcovia z JDS Veľké Kršteňany.
Na akcii vystúpili aj deti z tunajšej Materskej školy a nechýbalo aj vystúpenie našich dôchodcov.
ÚPRIMNE ĎAKUJEME.

Priložené súbory: 

Foto1

Foto2

Foto3

Foto4

 

Hlbinove Kršteňany 2015

23. októbra 2015 sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kršteňanoch zišlo 42 recitátorov na v poradí už 8. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Vo Veľkých Kršteňanoch sa 23. októbra 2015 za účasti Vladimíra Kopála, starostu obce Veľké Kršteňany, Ing. Evy Smolinskej, netere Pavla Gašparoviča Hlbinu, predsedníčky Miestneho odboru Matice slovenskej v Partizánskom Evy Nahálkovej, ako aj zástupcov regionálnych kultúrnych centier v Prievidzi a Topoľčanoch už po ôsmykrát rozvinula krása umeleckého slova nášho rodáka Pavla Gašparoviča Hlbinu – kňaza a básnika Slovenskej katolíckej moderny – i ostatných slovenských básnikov na 8. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.
Počas ôsmich rokov svojej existencie si už súťaž našla svojich priaznivcov, o čom svedčí aj fakt, že v tomto ročníku sa vo veľkokrštenianskom Kultúrnom dome stretlo až 42 mladých recitátorských talentov z ôsmich základných škôl regiónu Partizánske, ktorí sa v troch súťažných kategóriách predstavili nielen prednesom poézie P. G. Hlbinu a katolíckej moderny, ale i ostatných slovenských básnikov.

Víťazmi 8. ročníka v jednotlivých kategóriách sa stali:

1. kategória: (2. – 4. ročník ZŠ)
1. Sofia Žilková (ZŠ Malinovského Partizánske)
2. Peter Farár (ZŠ Malinovského Partizánske)
3. Nikol Duchovičová (ZŠ R. Jašíka Partizánske)
Čestné uznanie:
Viktória Radačovská (ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou)

2. kategória: (5. – 7. ročník ZŠ)
1. Nia Vaculčiaková (ZŠ s MŠ Horná Ves)
2. Annamária Mikulová (ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany)
3. Martina Rybárová (ZŠ R. Jašíka Partizánske)
3. Adriana Cabadajová (ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany)

3. kategória: (8. – 9. ročník ZŠ)
1. Lucia Lengyelová (ZŠ Športovcov, Partizánske 4)
2. Filip Ďuriš (ZŠ s MŠ Skačany)
3. Samuel Letavay (ZŠ Športovcov, Partizánske 4)
Cena starostu obce za najlepší prednes poézie P. G. Hlbinu:
Lucia Lengyelová (ZŠ Športovcov, Partizánske 4)

Cena Matice slovenskej za prednes z tvorby súčasného slovenského básnika:
Matúš Beňuška (ZŠ s MŠ Skačany)

Atmosféra plná pohody, nádherných ukážok a znamenitých výkonov recitátorov bola charakteristickým znakom tohto jesenného súťažného predpoludnia, na ktorom sa organizačne podieľali Obec Veľké Kršteňany a Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske.

Hlbinove Kršteňany 2014

Vo Veľkých Kršteňanoch sa 17. októbra 2014 za účasti Mariána Staňa, starostu obce Veľké Kršteňany, Ing. Evy Smolinskej, netere Pavla Gašparoviča Hlbinu, zástupcov Miestneho odboru Matice slovenskej z Partizánskeho a Chynorian, ako aj Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi už po siedmykrát rozvinula krása umeleckého slova nášho rodáka Pavla Gašparoviča Hlbinu – kňaza a básnika Slovenskej katolíckej moderny – i ostatných slovenských básnikov na 7. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Počas siedmich rokov svojej existencie si už súťaž našla svojich priaznivcov, o čom svedčí aj fakt, že v tomto ročníku sa vo veľkokrštenianskom Kultúrnom dome stretlo 39 mladých recitátorských talentov z ôsmich základných škôl regiónu, ktorí sa v troch súťažných kategóriách predstavili nielen prednesom poézie P. G. Hlbinu a katolíckej moderny, ale i ostatných slovenských básnikov.

Vyhodnotenie 7. ročníka

I. kategória (2. – 4. roč.)
1. Mária-Kristína Janžová (ZŠ R. Jašíka Partizánske)
2. Nia Vaculčiaková (ZŠ s MŠ Horná Ves)
3. Samuel Beňuška (ZŠ R. Jašíka Partizánske)

II. kategória (5. – 7. roč.)
1. Annamária Mikulová (ZŠ s MŠ V. Beniaka Chynorany)
2. Lucia Lengyelová (ZŠ Športovcov Partizánske)
3. Johanna Fialová (ZŠ Športovcov Partizánske)
Adela Beniaková (ZŠ s MŠ V. Beniaka Chynorany)

III. kategória (8. – 9. roč.)
1. Lenka Baranová (ZŠ Športovcov Partizánske)
2. Kristína Ježová (ZŠ s MŠ V. Beniaka Chynorany)
3. Linda Lukáčová (ZŠ Malinovského ul. Partizánske)
Samuel Letavay (ZŠ Športovcov Partizánske)

Cena starostu obce za najlepší prednes básne Pavla Gašparovičoa Hlbinu:
Lucia Lengyelová (ZŠ Športovcov Partizánske)

Cena Matice slovenskej za prednes z tvorby súčasného slovenského básnika:
Natália Hrdá (ZŠ Malinovského ul. Partizánske)

Atmosféra plná pohody, nádherných ukážok a znamenitých výkonov recitátorov bola charakteristickým znakom tohto jesenného súťažného predpoludnia, na ktorom sa organizačne podieľali Obec Veľké Kršteňany a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Podujatie finančne podporili Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske a SMER – SD Partizánske. Poďakovanie patrí i členkám ZO JDS na Slovensku vo Veľkých Kršteňanoch za prípravu občerstvenia.

Deň matiek 2014

Mama – žena, ktorá nás sprevádza celým naším životom. Trpezlivá, dobrotivá, obetavá a chápavá, tešiaca sa aj z najmenšieho úspechu svojho dieťaťa, trápiaca sa pre naše starosti.
Druhá májová nedeľa patrí matkám. Aj vo Veľkých Kršteňanoch sme si pripomenuli sviatok našich najdrahších bytostí – Deň matiek. Pri príležitosti tohto sviatku pripravil dňa 25. mája 2014 Obecný úrad Veľké Kršteňany kultúrne podujatie pre všetky mamy a babičky našej obce.

Po slávnostnom príhovore starostu obce sa v kultúrnom programe predstavili deti z tunajšej materskej školy, ktoré pre oslávenkyne uvili kyticu z piesní, básní, tancov i krátkych scénok, ktoré vyčarovali radosť i úsmev na tvárach prítomných.
Svojím vystúpením vyjadrili vďaku za nekonečnú lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorou matky zahŕňajú všetky svoje deti. Po skončení programu starosta obce všetkým prítomným mamám na znak úcty daroval kvietok a pozval ich na malé posedenie, ktoré ukončilo príjemne strávené nedeľné popoludnie.

Vianočné posedenie 2013

14. decembrové popoludnie sa v našej obci nieslo v znamení prichádzajúcich Vianoc. Členovia miestnej ZO JDS na Slovensku pripravili pre všetkých spoluobčanov už tradičné vianočné posedenie.

Sviatočne vyzdobená sála kultúrneho domu dýchala čarom prichádzajúcich Vianoc. V pripravenom kultúrnom programe sa na pódiu predstavilo niekoľko generácií Veľkokršteňancov. Vianočné koledy zazneli v podaní seniorov a po nich sa predstavili tí najmenší – deti z tunajšej materskej školy. Sťa snehové vločky odvážne predstúpili pred zaplnenú sálu, tancovali, spievali, recitovali básne a vinše, ktorými navodili sviatočnú vianočnú atmosféru. V ich podaní ožil aj dávny biblický príbeh o kráľovi Herodesovi a troch kráľoch. Potom ich vystriedali starší kamaráti – žiaci i študenti, ktorí sa predstavili pásmom básní a piesní. Svojím speváckym vystúpením zaujala najmä Veronika Kluchová. Všetci účinkujúci si za svoje vianočné pásmo získali uznanie publika, o čom svedčí i dlhotrvajúci potlesk. Prítomní s nadšením konštatovali, že nám vyrastá šikovná generácia.
Po kultúrnom programe pozvali naši hostitelia všetkých na symbolickú štedrú večeru. Stoly sa prehýbali ovocím, oblátkami i všakovakým vianočným pečivom. Pochutnali sme si na makových pupáčkoch i chutnej kapustnici. Toto všetko pripravili šikovné ruky členiek JDS.
Poďakovanie za nevšedne strávené predvianočné chvíle patrí organizátorom celého podujatia – členom miestnej ZO JDS i pani učiteľkám materskej školy za ich nápaditosť, trpezlivosť a prípravu detí.

Stavanie mája 2012

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.

V duchu dávnych tradícií aj v centre našej obce „vyrástol“ máj. Tohtoročné stavanie mája sa nieslo pod taktovkou miestnej organizácie DHZ. Mladí hasiči zabezpečili a postavili máj, ktorý predtým pestrofarebnými stuhami ozdobili deti. O chutné občerstvenie v podobe koláčov a vína sa postarali členky JDS a starosta obce. Horúci májový večer ukončilo vystúpenie hudobnej skupiny, ktorá roztancovala mnohých prítomných.

Fašiangy 2012

Fašiangy boli od nepamäti na dedinách ponímané ako symbol veselosti, zábavy, pitia a hodovania. Aby bolo veselo počas tohoročných Fašiangov aj vo Veľkých Kršteňanoch, o to sa postarali členovia miestnych organizácií DHZ a JDS.

V 28. januárový deň hasiči pozvali všetkých do Solcov na tradičné sánkarské preteky. Hoci pani zima bola ešte veľmi skúpa na snehovú prikrývku, Solce ponúkli zúčastneným dostatok snehu na všetky zimné radovánky. A hoci nám mráz neľútostne vyštípal líca a prsty krehli od zimy, všetci sme sa zahriali pri chutnom guláši, opekaných špekáčikoch či vínku.
Tradičné Fašiangy sa nezaobídu ani bez karnevalu. Sála veľkokrštenianskeho Kultúrneho domu sa v jedenáste februárové popoludnie premenila na veľkú rozprávkovú krajinu. Členovia DHZ pozvali všetky deti na karneval. V karnevalovom prestrojení prišli tí najmenší i tí skôr narodení. Keď deduško Večerníček pozažíhal všetky svetielka, začalo sa defilé všakovakých postavičiek z ríše rozprávok: víly, strigy, Spidermani, šašovia, rytieri, sestričky, lesníci a mnohé ďalšie zaujímavé masky nás vytrhli z reality všedných dní a aspoň na chvíľu preniesli do krajiny snov. Teplý čaj a tanec v rytme rezkých melódií všetkých zohrial a spríjemnil chladný zimný deň.

Vyvrcholenie fašiangového času sa nieslo pod režisérskou taktovkou členov miestnej organizácie JDS. Keď zvony ohlásili poludnie osemnásteho februárového dňa, vydal sa od budovy bývalej školy fašiangový sprievod masiek obcou. Mládenci, členovia JDS i ďalší aktívni obyvatelia obce sťa fašiangovníci poobliekaní do masiek obchádzali z domu do domu, zavinšovali príjemné Fašiangy, vytancovali „domácich“ a pozvali ich do kultúrneho domu na večerné pochovávanie basy. Za odmenu dostali slaninu, klobásu, vajíčka a do demižóna i trochu domácej pálenky na zohriatie. Nechýbali ani tradičné šišky, ktorými fašiangovníkov pohostila pani Čertíková. Keď vo večerných hodinách sprievod, zložený zo spevákov, hudobníkov, cigánov, lesníkov, pekárov, koňa a iných masiek dorazil do kultúrneho domu, bolo sa treba s basou rozlúčiť. Ešte predtým si všetci zatancovali a posilnili sa klobásou, slaninou, vajíčkami, šiškami, fánkami a inými tradičnými dobrotami. Smútočná rozlúčka prebehla naozaj dôstojne: smútočný sprievod so smrtkou, farárom a organistom zaspieval pohrebné piesne, plačky plakali a ani oči mládencov a dievčat nezostali suché. Vynesením basy zo sály sa ukončil čas veselosti a začal sa 40–dňový pôst. Všetci dúfame, že o štyridsať dní basa opäť ožije a vtedy sa ľudia budú môcť opäť zabávať, spievať a tancovať.

Deň matiek 2010

Druhá májová nedeľa je už tradične spojená s Dňom matiek. Pri príležitosti tohto sviatku pripravil Obecný úrad vo Veľkých Kršteňanoch pre všetky ženy – matky – milú slávnosť – posedenie v miestnom kultúrnom dome

Prítomných v sále privítala Mgr. Martina Gašparovičová. Poďakovanie všetkým matkám v podobe básne zaznelo v podaní recitátorky Veroniky Makvovej a potom sa všetkým matkám, starým matkám i prababičkám prihovoril starosta obce Mariána Staňo, ktorý poukázal na nezastupiteľnú úlohu matky a rodiny v živote každého človeka.
Darom matkám k ich sviatku bol kultúrny program, v ktorom sa predstavilo duo Sonet z Trenčína. Humorným slovom vyčarili úsmev na tvárach divákov, mnohé známe ľudové piesne si s nimi zanôtilo i publikum, ba niektorých rezké melódie zdvihli zo stoličiek do tanca. Príjemné strávené popoludnie ukončilo posedenie pri dobrom víne.
Všetkým matkám k ich sviatku želáme pevné zdravie, Božie požehnanie, radosť z deti i vnúčat a veľa slnečných dní, prežiarených láskou ich najbližších.

Návšteva divadelného predstavenia

13. slnečné jesenné októbrové popoludnie si spríjemnilo 30 občanov našej obce návštevou divadelného predstavenia Na skle maľované na Novej scéne v Bratislave.

Tento kultový muzikál o najznámejšom zbojníkovi, plný humoru, tanca a známych pesničiek v hereckom podaní takých stálic divadelnej scény, akými sú Ivan Vojtek, Zuzana Tlučková, Sisa Sklovská či mladých muzikálových talentov, ako sú Ján Slezák, Miroslava Partlová či Petra Humeňanská pod režisérskou taktovkou Jána Ďurovčíka si našiel obľubu aj u divákov z našej obce, ktorí vo svojich reakciách na predstavenie potvrdili myšlienku, vyslovenú autorom libreta Ernestom Bryllom: „Ľudia chcú milovať svojich hrdinov a zároveň sa z nich smiať.“ Srdečná vďaka vedeniu obce za poskytnutie finančného príspevku na dopravu do Bratislavy a tešíme sa na ďalšie divadelné zážitky.