Rozprávková cesta 2009

V 20. júnové popoludnie pripravila miestna organizácia Dobrovoľného hasičského zboru pre všetky deti z obce pri príležitosti ich sviatku – Medzinárodného dňa detí – Rozprávkovú cestu. Všetci zúčastnení sa v kultúrnom dome ocitli v čarovnej ríši rozprávok, kde sa mohli stretnúť s princom a princeznou, šašom, trpaslíkmi a inými postavičkami. Ukážky s rozprávok si nacvičili deti z Klubu mládeže a mladí hasiči. Podujatie bolo oživené aj piesňami, básňami a tancom. Hasiči deti odmenili balíčkami sladkostí, dospelí si mohlo pochutiť sa guláši a všetci sa dosýta vyšantili na diskotéke.