Deň matiek 2014

Mama – žena, ktorá nás sprevádza celým naším životom. Trpezlivá, dobrotivá, obetavá a chápavá, tešiaca sa aj z najmenšieho úspechu svojho dieťaťa, trápiaca sa pre naše starosti.
Druhá májová nedeľa patrí matkám. Aj vo Veľkých Kršteňanoch sme si pripomenuli sviatok našich najdrahších bytostí – Deň matiek. Pri príležitosti tohto sviatku pripravil dňa 25. mája 2014 Obecný úrad Veľké Kršteňany kultúrne podujatie pre všetky mamy a babičky našej obce.

Po slávnostnom príhovore starostu obce sa v kultúrnom programe predstavili deti z tunajšej materskej školy, ktoré pre oslávenkyne uvili kyticu z piesní, básní, tancov i krátkych scénok, ktoré vyčarovali radosť i úsmev na tvárach prítomných.
Svojím vystúpením vyjadrili vďaku za nekonečnú lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorou matky zahŕňajú všetky svoje deti. Po skončení programu starosta obce všetkým prítomným mamám na znak úcty daroval kvietok a pozval ich na malé posedenie, ktoré ukončilo príjemne strávené nedeľné popoludnie.

Deň matiek 2010

Druhá májová nedeľa je už tradične spojená s Dňom matiek. Pri príležitosti tohto sviatku pripravil Obecný úrad vo Veľkých Kršteňanoch pre všetky ženy – matky – milú slávnosť – posedenie v miestnom kultúrnom dome

Prítomných v sále privítala Mgr. Martina Gašparovičová. Poďakovanie všetkým matkám v podobe básne zaznelo v podaní recitátorky Veroniky Makvovej a potom sa všetkým matkám, starým matkám i prababičkám prihovoril starosta obce Mariána Staňo, ktorý poukázal na nezastupiteľnú úlohu matky a rodiny v živote každého človeka.
Darom matkám k ich sviatku bol kultúrny program, v ktorom sa predstavilo duo Sonet z Trenčína. Humorným slovom vyčarili úsmev na tvárach divákov, mnohé známe ľudové piesne si s nimi zanôtilo i publikum, ba niektorých rezké melódie zdvihli zo stoličiek do tanca. Príjemné strávené popoludnie ukončilo posedenie pri dobrom víne.
Všetkým matkám k ich sviatku želáme pevné zdravie, Božie požehnanie, radosť z deti i vnúčat a veľa slnečných dní, prežiarených láskou ich najbližších.