Návšteva divadelného predstavenia

13. slnečné jesenné októbrové popoludnie si spríjemnilo 30 občanov našej obce návštevou divadelného predstavenia Na skle maľované na Novej scéne v Bratislave.

Tento kultový muzikál o najznámejšom zbojníkovi, plný humoru, tanca a známych pesničiek v hereckom podaní takých stálic divadelnej scény, akými sú Ivan Vojtek, Zuzana Tlučková, Sisa Sklovská či mladých muzikálových talentov, ako sú Ján Slezák, Miroslava Partlová či Petra Humeňanská pod režisérskou taktovkou Jána Ďurovčíka si našiel obľubu aj u divákov z našej obce, ktorí vo svojich reakciách na predstavenie potvrdili myšlienku, vyslovenú autorom libreta Ernestom Bryllom: „Ľudia chcú milovať svojich hrdinov a zároveň sa z nich smiať.“ Srdečná vďaka vedeniu obce za poskytnutie finančného príspevku na dopravu do Bratislavy a tešíme sa na ďalšie divadelné zážitky.

Rozprávková cesta 2009

V 20. júnové popoludnie pripravila miestna organizácia Dobrovoľného hasičského zboru pre všetky deti z obce pri príležitosti ich sviatku – Medzinárodného dňa detí – Rozprávkovú cestu. Všetci zúčastnení sa v kultúrnom dome ocitli v čarovnej ríši rozprávok, kde sa mohli stretnúť s princom a princeznou, šašom, trpaslíkmi a inými postavičkami. Ukážky s rozprávok si nacvičili deti z Klubu mládeže a mladí hasiči. Podujatie bolo oživené aj piesňami, básňami a tancom. Hasiči deti odmenili balíčkami sladkostí, dospelí si mohlo pochutiť sa guláši a všetci sa dosýta vyšantili na diskotéke.

Stavanie mája 2009

Stavanie mája 2009

Ako každý rok aj tento po zime prišla jar a s ňou aj krásny mesiac, mesiac lásky – máj. Celá príroda po nekonečnom spánku sa zobudila, prebudila sa do krásy – opeknela. Všetky ľudské srdcia pookriali a začali sa zamýšľať nad problémami života akosi inak, optimistickejšie, s nadhľadom, pozerať sa na každodenné problémy pozitívnejšie a vidieť všetko okolo seba krajšie, veselšie. Darmo sa nehovorí, že máj je najkrajší mesiac v roku, kedy všetko rastie, rozvíja sa, hýri všetkými farbami. Prosto príroda, ľudia a všetko okolo nás je živé, plné života a radosti. Slniečko začína prihrievať, usmieva sa na rozkvitnuté stromy, lúky a tiež i ľudské tváre.

Príchod mesiaca máj každoročne víta i naša malá obec. V centre obce bol v predvečer 1. mája vztýčený krásny máj. Občania takto v hojnom počte oslávili svojou účasťou sviatok práce ako aj piate výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Táto úspešná akcia sa konala pod záštitou starostu obce a aktívnej účasti Dobrovoľného hasičského zboru a najmä mladých obyvateľov obce.

K dobrej nálade prispela i hudba z miestneho rozhlasu, ktorá už podvečerných hodín pozývala starých i mladých. Nedali sa zahanbiť ani svojim pohostením (výborné pagáče, občerstvenie). K dobrej nálade prispeli i pozvaní ľudoví hudobníci. Akcia sa vydarila a prialo i výborné počasie.