Posedenie pod jedličkou 2018

Dňa 15.12.2018 sa v našej obci uskutočnila akcia – tradičné sviatočné „Posedenie pod jedličou“. Pripomenuli sme si zvyky našich predkov a rôznorodosť pokrmov, ktoré sa konzumovali počas vianočných sviatkov. Hosťom akcie bola ľudová kapela HUNCÚTI z Drietomej.
Akcia bola pripravená s podporou Obecného úradu. Avšak hlavnými organizátormi boli dôchodcovia z JDS Veľké Kršteňany.
Na akcii vystúpili aj deti z tunajšej Materskej školy a nechýbalo aj vystúpenie našich dôchodcov.
ÚPRIMNE ĎAKUJEME.

Priložené súbory: 

Foto1

Foto2

Foto3

Foto4

 

Vianočné posedenie 2013

14. decembrové popoludnie sa v našej obci nieslo v znamení prichádzajúcich Vianoc. Členovia miestnej ZO JDS na Slovensku pripravili pre všetkých spoluobčanov už tradičné vianočné posedenie.

Sviatočne vyzdobená sála kultúrneho domu dýchala čarom prichádzajúcich Vianoc. V pripravenom kultúrnom programe sa na pódiu predstavilo niekoľko generácií Veľkokršteňancov. Vianočné koledy zazneli v podaní seniorov a po nich sa predstavili tí najmenší – deti z tunajšej materskej školy. Sťa snehové vločky odvážne predstúpili pred zaplnenú sálu, tancovali, spievali, recitovali básne a vinše, ktorými navodili sviatočnú vianočnú atmosféru. V ich podaní ožil aj dávny biblický príbeh o kráľovi Herodesovi a troch kráľoch. Potom ich vystriedali starší kamaráti – žiaci i študenti, ktorí sa predstavili pásmom básní a piesní. Svojím speváckym vystúpením zaujala najmä Veronika Kluchová. Všetci účinkujúci si za svoje vianočné pásmo získali uznanie publika, o čom svedčí i dlhotrvajúci potlesk. Prítomní s nadšením konštatovali, že nám vyrastá šikovná generácia.
Po kultúrnom programe pozvali naši hostitelia všetkých na symbolickú štedrú večeru. Stoly sa prehýbali ovocím, oblátkami i všakovakým vianočným pečivom. Pochutnali sme si na makových pupáčkoch i chutnej kapustnici. Toto všetko pripravili šikovné ruky členiek JDS.
Poďakovanie za nevšedne strávené predvianočné chvíle patrí organizátorom celého podujatia – členom miestnej ZO JDS i pani učiteľkám materskej školy za ich nápaditosť, trpezlivosť a prípravu detí.