Stavanie mája 2012

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.

V duchu dávnych tradícií aj v centre našej obce „vyrástol“ máj. Tohtoročné stavanie mája sa nieslo pod taktovkou miestnej organizácie DHZ. Mladí hasiči zabezpečili a postavili máj, ktorý predtým pestrofarebnými stuhami ozdobili deti. O chutné občerstvenie v podobe koláčov a vína sa postarali členky JDS a starosta obce. Horúci májový večer ukončilo vystúpenie hudobnej skupiny, ktorá roztancovala mnohých prítomných.

Stavanie mája 2009

Stavanie mája 2009

Ako každý rok aj tento po zime prišla jar a s ňou aj krásny mesiac, mesiac lásky – máj. Celá príroda po nekonečnom spánku sa zobudila, prebudila sa do krásy – opeknela. Všetky ľudské srdcia pookriali a začali sa zamýšľať nad problémami života akosi inak, optimistickejšie, s nadhľadom, pozerať sa na každodenné problémy pozitívnejšie a vidieť všetko okolo seba krajšie, veselšie. Darmo sa nehovorí, že máj je najkrajší mesiac v roku, kedy všetko rastie, rozvíja sa, hýri všetkými farbami. Prosto príroda, ľudia a všetko okolo nás je živé, plné života a radosti. Slniečko začína prihrievať, usmieva sa na rozkvitnuté stromy, lúky a tiež i ľudské tváre.

Príchod mesiaca máj každoročne víta i naša malá obec. V centre obce bol v predvečer 1. mája vztýčený krásny máj. Občania takto v hojnom počte oslávili svojou účasťou sviatok práce ako aj piate výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Táto úspešná akcia sa konala pod záštitou starostu obce a aktívnej účasti Dobrovoľného hasičského zboru a najmä mladých obyvateľov obce.

K dobrej nálade prispela i hudba z miestneho rozhlasu, ktorá už podvečerných hodín pozývala starých i mladých. Nedali sa zahanbiť ani svojim pohostením (výborné pagáče, občerstvenie). K dobrej nálade prispeli i pozvaní ľudoví hudobníci. Akcia sa vydarila a prialo i výborné počasie.