Hasičská súťaž

Dňa  04.09.2022 sa konala v obci Kolačno hasičská súťaž, kde si svoje doterajšie zručnosti prišli po prvýkrát preveriť aj mladí hasiči z Veľkých Krštenian, ktorí si viedli dobre a svoje vodné útoky dotiahli do úspešného konca.

Za snahu im všetkým veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že ich budeme môcť podporovať aj na ďalších hasičských súťažiach.

Hasiči super!

Varí celá dedina

Dňa 16.7.2022 sa uskutočnila už po 8 x akcia, ktorá sa teší veľkej obľube s názvom „Varí celá dedina“.
Tohto roku sa akcie gurmánskeho sviatku zúčastnilo 13 družstiev, aj s medzinárodnou účasťou a nakoniec aj víťazom zo Srbska, ktorý pripravil opekaného barana na ražni.
Zúčastneným, asi 500 účastníkom, do tanca  hrala hudobná skupina LA-MAYO z Topoľčian.