Deň matiek 2010

Druhá májová nedeľa je už tradične spojená s Dňom matiek. Pri príležitosti tohto sviatku pripravil Obecný úrad vo Veľkých Kršteňanoch pre všetky ženy – matky – milú slávnosť – posedenie v miestnom kultúrnom dome

Prítomných v sále privítala Mgr. Martina Gašparovičová. Poďakovanie všetkým matkám v podobe básne zaznelo v podaní recitátorky Veroniky Makvovej a potom sa všetkým matkám, starým matkám i prababičkám prihovoril starosta obce Mariána Staňo, ktorý poukázal na nezastupiteľnú úlohu matky a rodiny v živote každého človeka.
Darom matkám k ich sviatku bol kultúrny program, v ktorom sa predstavilo duo Sonet z Trenčína. Humorným slovom vyčarili úsmev na tvárach divákov, mnohé známe ľudové piesne si s nimi zanôtilo i publikum, ba niektorých rezké melódie zdvihli zo stoličiek do tanca. Príjemné strávené popoludnie ukončilo posedenie pri dobrom víne.
Všetkým matkám k ich sviatku želáme pevné zdravie, Božie požehnanie, radosť z deti i vnúčat a veľa slnečných dní, prežiarených láskou ich najbližších.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.