Deň matiek 2014

Mama – žena, ktorá nás sprevádza celým naším životom. Trpezlivá, dobrotivá, obetavá a chápavá, tešiaca sa aj z najmenšieho úspechu svojho dieťaťa, trápiaca sa pre naše starosti.
Druhá májová nedeľa patrí matkám. Aj vo Veľkých Kršteňanoch sme si pripomenuli sviatok našich najdrahších bytostí – Deň matiek. Pri príležitosti tohto sviatku pripravil dňa 25. mája 2014 Obecný úrad Veľké Kršteňany kultúrne podujatie pre všetky mamy a babičky našej obce.

Po slávnostnom príhovore starostu obce sa v kultúrnom programe predstavili deti z tunajšej materskej školy, ktoré pre oslávenkyne uvili kyticu z piesní, básní, tancov i krátkych scénok, ktoré vyčarovali radosť i úsmev na tvárach prítomných.
Svojím vystúpením vyjadrili vďaku za nekonečnú lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorou matky zahŕňajú všetky svoje deti. Po skončení programu starosta obce všetkým prítomným mamám na znak úcty daroval kvietok a pozval ich na malé posedenie, ktoré ukončilo príjemne strávené nedeľné popoludnie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.