Hlbinove Kršteňany 2014

Vo Veľkých Kršteňanoch sa 17. októbra 2014 za účasti Mariána Staňa, starostu obce Veľké Kršteňany, Ing. Evy Smolinskej, netere Pavla Gašparoviča Hlbinu, zástupcov Miestneho odboru Matice slovenskej z Partizánskeho a Chynorian, ako aj Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi už po siedmykrát rozvinula krása umeleckého slova nášho rodáka Pavla Gašparoviča Hlbinu – kňaza a básnika Slovenskej katolíckej moderny – i ostatných slovenských básnikov na 7. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Počas siedmich rokov svojej existencie si už súťaž našla svojich priaznivcov, o čom svedčí aj fakt, že v tomto ročníku sa vo veľkokrštenianskom Kultúrnom dome stretlo 39 mladých recitátorských talentov z ôsmich základných škôl regiónu, ktorí sa v troch súťažných kategóriách predstavili nielen prednesom poézie P. G. Hlbinu a katolíckej moderny, ale i ostatných slovenských básnikov.

Vyhodnotenie 7. ročníka

I. kategória (2. – 4. roč.)
1. Mária-Kristína Janžová (ZŠ R. Jašíka Partizánske)
2. Nia Vaculčiaková (ZŠ s MŠ Horná Ves)
3. Samuel Beňuška (ZŠ R. Jašíka Partizánske)

II. kategória (5. – 7. roč.)
1. Annamária Mikulová (ZŠ s MŠ V. Beniaka Chynorany)
2. Lucia Lengyelová (ZŠ Športovcov Partizánske)
3. Johanna Fialová (ZŠ Športovcov Partizánske)
Adela Beniaková (ZŠ s MŠ V. Beniaka Chynorany)

III. kategória (8. – 9. roč.)
1. Lenka Baranová (ZŠ Športovcov Partizánske)
2. Kristína Ježová (ZŠ s MŠ V. Beniaka Chynorany)
3. Linda Lukáčová (ZŠ Malinovského ul. Partizánske)
Samuel Letavay (ZŠ Športovcov Partizánske)

Cena starostu obce za najlepší prednes básne Pavla Gašparovičoa Hlbinu:
Lucia Lengyelová (ZŠ Športovcov Partizánske)

Cena Matice slovenskej za prednes z tvorby súčasného slovenského básnika:
Natália Hrdá (ZŠ Malinovského ul. Partizánske)

Atmosféra plná pohody, nádherných ukážok a znamenitých výkonov recitátorov bola charakteristickým znakom tohto jesenného súťažného predpoludnia, na ktorom sa organizačne podieľali Obec Veľké Kršteňany a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Podujatie finančne podporili Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske a SMER – SD Partizánske. Poďakovanie patrí i členkám ZO JDS na Slovensku vo Veľkých Kršteňanoch za prípravu občerstvenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.