Hlbinove Kršteňany 2015

23. októbra 2015 sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kršteňanoch zišlo 42 recitátorov na v poradí už 8. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.

Vo Veľkých Kršteňanoch sa 23. októbra 2015 za účasti Vladimíra Kopála, starostu obce Veľké Kršteňany, Ing. Evy Smolinskej, netere Pavla Gašparoviča Hlbinu, predsedníčky Miestneho odboru Matice slovenskej v Partizánskom Evy Nahálkovej, ako aj zástupcov regionálnych kultúrnych centier v Prievidzi a Topoľčanoch už po ôsmykrát rozvinula krása umeleckého slova nášho rodáka Pavla Gašparoviča Hlbinu – kňaza a básnika Slovenskej katolíckej moderny – i ostatných slovenských básnikov na 8. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.
Počas ôsmich rokov svojej existencie si už súťaž našla svojich priaznivcov, o čom svedčí aj fakt, že v tomto ročníku sa vo veľkokrštenianskom Kultúrnom dome stretlo až 42 mladých recitátorských talentov z ôsmich základných škôl regiónu Partizánske, ktorí sa v troch súťažných kategóriách predstavili nielen prednesom poézie P. G. Hlbinu a katolíckej moderny, ale i ostatných slovenských básnikov.

Víťazmi 8. ročníka v jednotlivých kategóriách sa stali:

1. kategória: (2. – 4. ročník ZŠ)
1. Sofia Žilková (ZŠ Malinovského Partizánske)
2. Peter Farár (ZŠ Malinovského Partizánske)
3. Nikol Duchovičová (ZŠ R. Jašíka Partizánske)
Čestné uznanie:
Viktória Radačovská (ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou)

2. kategória: (5. – 7. ročník ZŠ)
1. Nia Vaculčiaková (ZŠ s MŠ Horná Ves)
2. Annamária Mikulová (ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany)
3. Martina Rybárová (ZŠ R. Jašíka Partizánske)
3. Adriana Cabadajová (ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany)

3. kategória: (8. – 9. ročník ZŠ)
1. Lucia Lengyelová (ZŠ Športovcov, Partizánske 4)
2. Filip Ďuriš (ZŠ s MŠ Skačany)
3. Samuel Letavay (ZŠ Športovcov, Partizánske 4)
Cena starostu obce za najlepší prednes poézie P. G. Hlbinu:
Lucia Lengyelová (ZŠ Športovcov, Partizánske 4)

Cena Matice slovenskej za prednes z tvorby súčasného slovenského básnika:
Matúš Beňuška (ZŠ s MŠ Skačany)

Atmosféra plná pohody, nádherných ukážok a znamenitých výkonov recitátorov bola charakteristickým znakom tohto jesenného súťažného predpoludnia, na ktorom sa organizačne podieľali Obec Veľké Kršteňany a Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.