Hodová slávnosť 2023

Deň slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda – 5. júl – je pre našu obec obzvlášť významný. Práve týmto svätým bratom zo Solúna je zasvätený náš kostol, a tak sme i tento rok slávili v obci hody. Pri tejto príležitosti sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda konala slávnostná svätá omša za hojnej účasti veriacich farnosti, ale aj rodákov. Slávnostnej liturgii predsedal cirkevný historik ThDr. Gabriel Brendza, PhD., dekan v  Banskej Bystrici –  meste.  Vo svojej homílii vyzdvihol veľkosť, odvahu a dôležitú úlohu sv. Cyrila a Metoda v živote Slovanov. Poukázal na to, že nemáme zabúdať na svoje korene, dedičstvo predkov a kultúrne hodnoty. Slávnostnú atmosféru bohoslužby navodili svojím spevom a hudobným doprovodom aj členovia spevokolu z farnosti Božského Srdca vo Zvolene – Sekieri.

V krštenianskom kroji oblečené  dievčatá z obce prinášajúce v sprievode obetné dary tiež prispeli k sviatočnej atmosfére tejto slávnosti a zvýraznili jej historický ráz.

Po sv. omši sa konalo malé agapé, na ktorom sa pri občerstvení stretli a porozprávali  všetci, ktorí tento kostol radi navštevujú. Sladké i slané dobroty naň pripravili šikovné ženy z obce, za čo im patrí naše úprimné poďakovanie.

Po skončení slávnosti naši  hostia – ThDr. Brendza a členovia spevokolu zo Zvolena – zavítali do Pamätnej izby P. G. Hlbinu, kde sa oboznámili so životnými osudmi a literárnym dielom nášho rodáka a s nadšením si prezreli expozíciu, ktorou ich sprevádzala M. Gašparovičová. O ich pohostenie sa na záver ich návštevy v našej obci postarali členky ZO JDS.

Úprimné poďakovanie za prípravu a organizáciu hodovej slávnosti patrí miestnemu p. farárovi P. Vilhanovi, p. starostovi a OcÚ, členkám ZO JDS i ostatným ženám v obci, ktoré sa podieľali na príprave občerstvenia.

Vďaka i všetkým, ktorí svojím milodarom prispeli do zbierky na opravu strechy kostola.

M. Gašparovičová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.