Oznam – doplnok ÚP Partizánske

Mesto Partizánske zabezpečuje doplnok č. 2 územného plánu sídelného útvaru mesta Partizánske – doplnenie verejnoprospešných stavieb.

Predmetom tohto doplnku je doplnenie verejnoprospešných stavieb o tri ďalšie stavby verejnoprospešnej technickej vybavenosti – protipovodňovej ochrany mesta v mestských častiach Návojovce, Malé Bielice a Veľké Bielice.

Oznámenie o tomto strategickom dokumente sa nachádza v priestoroch obecného úradu vo Veľkých Kršteňanoch. Do oznámenia možno nahliadnuť počas pracovnej doby do 13. 12. 2011.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu životného prostredia v Prievidzi do 14. 12. 2011.

Marian Staňo
starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *