Plán hlavných úloh MO DHZ na rok 2010

Úlohy Miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch, pre obdobie od 21.11.2009 a počas roku 2010, až do dňa konania výročnej členskej schôdze v roku 2009.

 1. Skvalitňovanie organizátorskej práce – aktivizácia viacerých členov výboru miestnej organizácie, ako aj radových členov,
 2. Výchova a výcvik mladých členov miestnej organizácie ako aj všetkých členov MO – rozširovanie členskej základne, najmä mládežníckej, skvalitnenie teoretickej prípravy s dôrazom na poznanie aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti protipožiarnej ochrany a súvisiacich oblastiach plnenia úloh DHZ,
 3. Oprava a údržba hasičskej techniky, kontrolná činnosť v spolupráci s obcou a jej orgánmi,
 4. Účasť na súťažiach DHZ s čo najväčším počtom družstiev, s dôrazom na získanie čo najlepších umiestnení,
 5. Účasť na kultúrnom živote obce, spoluorganizátorstvo športových a kultúrnych podujatí v obci,
 6. Všeobecné akcie protipožiarnej bezpečnosti s dôrazom na prevenciu a výchovu nečlenov miestnej organizácie za účelom zabránenia vzniku požiarov

Minimálny rozsah akcie na rok 2010

 1. príprava na súťaže jednotlivcov i družstiev, s dôrazom na Okresnú súťaž pripravenosti DHZ, ktorá sa uskutoční na prelome mesiacov máj/jún 2009
 2. vykonanie taktických cvičení najmenej dva krát do roka,
 3. školenie preventivárov a kontrolných skupín,
 4. kontrola funkčnosti hydrantov
 5. brigádnická činnosť na úprave obce,
 6. organizácia branno-športových pretekov žiakov,
 7. organizácia stavania mája, sánkarských pretekov, prípadne karnevalu,
 8. pripomienka životných udalostí členov miestnej organizácie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.