Posedenie pod jedličkou 2011

Sobotné popoludnie pred štvrtou adventnou nedeľou sa nieslo v znamení prichádzajúcich Vianoc.Členovia ZO JDS na Slovensku v našej obci pozvali všetkých spoluobčanov na posedenie pod jedličkou.

Sviatočne vyzdobená sála kultúrneho domu dýchala čarom prichádzajúcich Vianoc. To sa ešte znásobilo, keď na pódium za zvukov trúbok, ohlasujúcich Sláva Bohu na výsosti, prišli Jozef s Máriou a konferenciérka podujatia – pani Eva Kopálová, ktorá všetkých privítala a pozvala hlavných účinkujúcich – deti z miestnej materskej školy.Sťa snehové vločky, vtáčiky či sviečky odvážne predstúpili pred zaplnenú sálu, tancovali, spievali, recitovali básne a vinše, ktorými navodili sviatočnú vianočnú atmosféru. Za svoje vianočné pásmo získali uznanie publika, o čom svedčí i dlhotrvajúci potlesk. Prítomní s nadšením konštatovali, že nám vyrastá šikovná generácia. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám z MŠ za ich nápaditosť, trpezlivosť a prípravu detí. Ďalší program sa už niesol pod režisérskou taktovkou našich seniorov. Spolu s nimi sme si zaspievali vianočné koledy. Vzali medzi seba aj mladších – staršie žiačky vyplnili ich program básňami a vinšmi. Oživením popoludnia bolo aj spevácke vystúpenie Lucie Bilčíkovej.
Vianoce – to nie sú iba vinše a koledy, veď štedrovečerný stôl má vždy symbolizovať hojnosť a podľa tohto zvyku sa riadili aj naši hostitelia. Všetci prítomní boli pozvaní na symbolickú štedrú večeru.Stoly sa prehýbali ovocím, oblátkami i všakovakým vianočným pečivom. Nechýbali ani pupáčky s makom a chutná kapustnica.Toto všetko pripravili šikovné ruky členiek JDS.
Členovia ZO JDS na Slovensku vo Veľkých Kršteňanoch pre nás opäť pripravili vynikajúce podujatie. Želáme im i všetkým spoluobčanom požehnané a milostiplné vianočné sviatky, veľa zdravia, radosti a nových tvorivých nápadov v nasledujúcom novom roku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.