Občianska vybavenosť

Školstvo

  • Materské školyMaterská škola sa v obci Veľké Kršteňany nachádza.
    Materská škola Počet detí
    Veľké Kršteňany 13

    Materská škola v obci Veľké Kršteňany je využívaná len pre miestne deti. Budova materskej školy si vyžaduje rekonštrukciu.

  • Základné školy

    V obci Veľké Kršteňany sa základná škola nenachádza. Deti z obce dochádzajú autobusom /bežná linka/ do základnej školy v Partizánskom.

Zdravotníctvo

V obci Veľké Kršteňany sa nenachádza zdravotné stredisko. Najbližšia nemocnica, resp poliklinika Partizánske je od obce vzdialená 2 km, nachádza sa v katastrálnom území obce Malé Kršteňany. Do obce Veľké Kršteňany príde záchranná zdravotná služba za 7 minút.
Sociálna starostlivosť

V obci Veľké Kršteňany sa nenachádza domov dôchodcov alebo hospic. V budúcnosti sa počíta s denným stacionárom pre dôchodcov. Opatrovateľská služba sa v obci zabezpečuje.

Obchod a služby

Služby v oblasti zásobovania potravinami, resp. pohostinské služby sú zabezpečené jednou predajňou potravín a dvoma pohostinstvami.

Vývoz komunálneho odpadu je zabezpečený zmluvne s organizáciou TSM Partizánske v dvojtýždňových intervaloch.

Kultúrne zariadenia

Dom kultúry sa v obci nachádza. Je v ňom umiestnená miestna ľudová knižnica a hasičská zbrojnica. Ďalej sa prenajíma pri príležitosti svadieb, rodinných osláv, divadiel, ľudových veselíc, prípadne predajno-propagačných akcií. Na budove kultúrneho domu sú potrebné rekonštrukčné práce.

Športové zariadenia

Futbalový štadión /na štandartnej úrovni – so šatňami, teplou vodou, saunou/ je využívaný futbalistami na majstrovské zápasy. Širšia verejnosť využíva okrem hracej plochy aj asfaltové ihrisko /tenis, volejbal/. Dobrú službu poskytuje športový areál deťom z materskej školy, keďže v škôlke nie je veľa príležitostí na športové vyžitie.

Samospráva a inštitúcie pre občanov

V obci sa nachádza obecný úrad. Veľké Kršteňany majú spoločný stavebný úrad s obcami regiónu stredného Ponitria.