Organizácia a kontakty

Starosta obce:

Vladimír Kopál
Tel., fax: 038/7485 138
Mobil: 0908594223, 0904606230
E-mail: obecvelkekrstenany@gmail.com, velkekrstenany@stonline.sk

Obecný úrad

Veľké Kršteňany č. 157
958 03 Partizánske 3
IČO: 00311278

Úradné hodiny:
Pondelok: 7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Utorok: 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Streda: 7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok: 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Piatok: 7:00 – 12:00  

Obecné zastupiteľstvo:

 1. Ing. Igor Beňuška – zástupca starostu
 2. Mgr. Vladimír Straka
 3. Eva Velšicová
 4. Peter Hlaváč
 5. Jozef Straka
 6. Ivan Menšík
 7. Mgr. Helena Kopálová

Komisie pri obecnom zastupiteľstve:

 

 • Komisia stavebného poriadku a životného prostredia

Jozef Straka – predseda komisie

 • Komisia kultúry, mládeže a športu

Ing. Igor Beňuška – predseda komisie

 • Komisia na ochranu verejného poriadku

Pavel Krcho – predseda komisie

 • Komisia o konflikte záujmu

Mgr. Vladimír Straka – predseda komisie

 • Komisia ekonomická

Eva Velšicová – predseda komisie