Telovýchovná jednota Slovan

Prvé zmienky o športovej činnosti v našej obci spadajú do obdobia prvého slovenského štátu. Vôbec najstarším písomným dokumentom o športovaní je záznam zo školskej kroniky, kde sa píše že, dňa 4. 5. 1940 pri spomienkovej slávnosti z príležitosti výročia smrti M. R. Štefánika cvičili chlapci a dievčatá. Tak isto o rok dňa 16. júna 1941 v programe k hromadným slávnostiam ako boli deň stromov a vtákov, deň matiek a pamiatka M. R. Štefánika cvičili chlapci prostné cvičenia podľa hudby. Hoci ostatná mimoškolská činnosť prebiehala neorganizovane, bola základom neskoršieho organizovaného športového života.

Medzi prvých priekopníkov a organizátorov športu patrili Lukáč Kopál a Jozef Staňo. Toto obdobie sa vyznačuje pokusmi o futbalovú činnosť veľmi jednoduchú, bez stabilných branok, s doma vyrobenou handrennou loptou. Zaujímavú púť možno sledovať pri zriaďovaní ihriska. Vôbec prvé miesto, kde sa vtedajšia mládež cvičila, bolo miesto južne od dediny s názvom Smriečie. Po roku 1945 sa ihrisko sťahuje na východ od dediny do Soľcov, resp. Krivú dolinu. V tomto období ešte bez stabilných bránok, ale už sa nadväzujú prvé športové kontakty s okolitými dedinami /Malé Kršteňany, Hradište/. Onedlho sa ihrisko znova sťahuje, tentokrát na sever od dediny na kopec zvaný Bôre, kde boli prvýkrát osadené stabilné bránky. Športové styky sa nadväzujú s ďalšími obcami, ktoré v tomto období boli v športovej činnosti o hodný kus vpredu /Veľké Uherce, Skačany/. Ba naši športoví predchodcovia sa dočkali aj prvej originálnej futbalovej lopty, ktorú dostal Stanislav Kopál z USA. A už sa dostávame k roku 1950, keď bola založená, vtedy ešte náborom jednotlivcov, telovýchovná organizácia Sokol. Organizovaná športová činnosťsa od tej doby s menšími prestávkami uskutočňuje podnes, pričom od roku 1968 nesia naša TJ názov Slovan. Prvý ročník futbalovej súťaže sa uskutočnil v roku 1951 na novom ihrisku, ktoré sa tentokrát presťahovalo na západ od dediny pri hospodársky dvor JRD. Naša dedina však v tomto období nežila iba futbalom. Hral sa organizovane stolný tenis, pestoval sa box, volejbal, atletika. Niektorí športovci sa dokonca prebojovali až na celoslovenské kolo v atletike do Košíc, kde väčšina cestovala na vlastné náklady. Financie si tiež zaobstarávali odohratím divadelných predstavení, ktorých režisérom býval Ladislav Kopál. S týmto obdobím prekvitania športového života sú spojené mená bratov Belianskych, Haluškovcov, Krištínovcov, Filipa Gendiara, Aladára Gašparoviča, Jozefa Kopála, Jozefa Hlaváča a mnohých ďalších, ktorí obetavou prácou na športovom poli položili základ činnosti i pre toto obdobie. Najúspešnejšie obdobie funkcionárske i športové siaha do rokov 1975/76, keď sme si už v novom športovom areáli postavili kabíny v hodnote 350 tis. Kčs a zároveň futbalové mužstvo dospelývh obsadilo I. miesto v IV. triede sever. V sezóne 1979/80 vyhralo naše mužstvo skupinu III. triedy sever a v nasledujúcom ročníku hralo najvyššiu okresnú súťaž. Po ročnom pôsobení v nej sme hlavne vďaka malým skúsenostiam zostúpili znova do III. triedy.