Výlet na horu Butkov

ZO JDS na Slovensku vo Veľkých Kršteňanoch v spolupráci  s miestnym  OcÚ zorganizovala v 21. júnový deň pre svojich členov i ostatných záujemcov z radov občanov V. Krštenian i okolitých obcí pútnický zájazd na horu Butkov.  Svoj program začalo 36 pútnikov  kamennou krížovou cestou Božieho milosrdenstva pod vedením p. Kopálovej.  Tá ich doviedla do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Dominantou tohto najmladšieho pútnického miesta na Slovensku je kovový kríž, spolu so skalou vysoký 12 metrov, ukrývajúci vo svojom srdci vzácne relikvie dreva Svätého kríža. K pútnickému  miestu patrí aj Kaplnka Božieho milosrdenstva, kde mnohí z našich pútnikov pokľakli pred obraz milosrdného Ježiša k osobnej modlitby s prosbou či poďakovaním. Súčasťou areálu je i pamätník a zvonička sv. Jána Pavla II. Pútnici si prezreli aj kaplnky svätých a blahoslavených s relikviami. Pred sochou Panny Márie – Matky milosrdenstva si na záver zaspievali mariánske a iné duchovné piesne. Z pobytu na hore Butkov si účastníci priniesli nielen duchovný zážitok, ale aj zážitok z nádherných výhľadov na  okolité obce pod Strážovskými vrchmi.

M. Gašparovičová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.